Pomoc

psychologiczna 

i

psychoterapia
 

Marek Bawolski - ZnanyLekarz.pl
Są rzeczy znane i nieznane a pomiędzy nimi drzwi. 
- Wiliam Blake


Skuteczność psychoterapii - zmiana jest możliwa

 

W odniesieniu do dorosłych.

      Analizy badań naukowych porównujących skuteczność psychoterapii z brakiem korzystania z pomocy terapeutycznej lub leczenia farmakologicznego wskazują, że utrzymuje się ona na poziomie około 80%. Taki procent osób osiąga pozytywną zmianę po zakończeniu terapii w porównaniu do tych, którzy przy podobnych problemach nie korzystali z pomocy. 

       Jest też druga strona medalu. U około 10% uczestników psychoterapii może nastąpić pogorszenie stanu. „Badania dokumentują występowanie zjawiska pogorszenia stanu pacjentów poddanych psychoterapii, ale w niedostatecznym stopniu poszukują odpowiedzi na pytanie, czy negatywne zmiany są związane  przyczynowo z oddziaływaniem psychoterapii, czy ze szczególną wrażliwością pacjentów, których stan ulega pogorszeniu”.*

     Trzeba jednak odróżnić pogorszenie stanu od przejściowego pogorszenia samopoczucia, które jest czymś naturalnym. Związane jest bowiem  z przeżywaniem przykrych emocji w trakcie sesji, na których osoba pozwala sobie na przeżywanie ich w bezpiecznych warunkach, rezygnując z ich hamowania. Między innymi dzięki temu  dociera się do przyczyn problemów, widzi je z szerszej perspektywy, co pozwala wprowadzać nowe rozwiązania zamiast tkwić w poprzednich schematach, blokowanych często wyolbrzymionymi i tłumionymi emocjami. Przeżywanie emocji i doświadczenie akceptacji ze strony terapeuty należą do czynników, dzięki którym dokonuje się zmiana.


W odniesieniu do młodzieży.

         Przegląd badań dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie pomocy psychologicznej, psychoterapii wskazuje na skuteczność w zakresie 76%-79%.  Oznacza to, że taki procent korzystających z pomocy uzyskał poprawę  w porównaniu z dziećmi i młodzieżą nieleczoną z grup kontrolnych.


*Przedstawione powyżej dane i cytat pochodzą z książki J.M. Rakowskiej Skuteczność psychoterapii. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005