Pomoc

psychologiczna 

i

psychoterapia
 

Marek Bawolski - ZnanyLekarz.pl
                                                                                                                Kto nie dąży do rzeczy niemożliwych,
                                                                                                                                        nigdy ich nie osiągnie.

      Konsultacje indywidualne – jedno spotkanie 50 minut

        Pierwsze spotkanie składa się z kilku obszarów rozmowy, poza przedstaweniem się i krótkim poinformowaniem o tym, jak  będzie ono wyglądało:
1. Rozmowa poza problemem w celu wstępnego nawiązania kontaktu i poznania już na początku tych zasobów posiadanych przez państwa, które mogą być pomocne w radzeniu sobie z problemem.
2. Rozmowa o problemie - czyli co państwa do mnie sprowadza, co się dzieje, z czym się zmagacie, co chcecie zmieniać.
3. Ustalenie celów - zarówno na to pierwsze spotkanie, by przyniosło możliwie jak największą  korzyść i na dalsze wizyty, jeśli czyjś problem będzie tego wymagał. Szukamy nie tyle czego ma nie być - problemu/ów, ale jak ma być - stanu pożądanego przez państwa, preferowanej przyszłości, tego co chcecie osiągnąć, potrzeb, które chcielibyście, aby były zaspokojone. Albowiem zmierzając w tym kierunku, to co problemowe, będzie znikać.  
4. Szukanie rozwiązań poprzez wypracowanie konkretnych działań, a jeśli ktoś wyrazi taką potrzebę - korzystając z diagnozy funkcjonalnej wyjaśniam mechanizmy, które doprowadziły do takiej sytuacji. Część osób potrzebuje nie tylko działań, ale i zrozumienia tego, co się z nimi dzieje i dlaczego. Nie na poziomie ogólnym np. "mam depresję", ale uzyskując odpowiedź na pytanie "Co do niej doprowadziło i w jaki sposób?" Niektórym osobom większa wiedza o tym skąd się problem bierze, pomaga łatwiej sobie z nim radzić.
5. Podsumowując pierwsze spotkanie - co Państwu dało, wniosło do sprawy, jakie nowe działania zamierzacie podjąć, ustalamy ewentualnie dalsze spotkania i czas jaki jest potrzebny do uzyskania oczekiwanych zmian. Omawiamy ramy współpracy - warunki i zasady uczestnictwa, np. sesje co tydzień, czy co dwa tygodnie, ustalamy jak Państwo wolą płacić, jak odwoływać spotkania, itp. - w sytuacji pomocy psychologicznej, psychoterapii, poradnictwa.
           Zdarza się także, że ktoś przybliży się na tyle do sedna problemu i uświadomi sobie szerszy kontekst sytuacji oraz rozwiązania, że dalsza pomoc nie jest mu potrzebna.

 

      Pomoc psychologiczna, psychoterapia indywidualna – jedno spotkanie 50 minut

           Dłuższa forma kontaktu, która pozwala na pokonanie problemów dzięki wspólnemu znalezieniu rozwiązań i utrwaleniu nowych sposobów działania         i myślenia. Zwiększa się również państwa świadomość problemów - rozumienie ich przyczyn i mechanizmów powstawania, co ułatwia zmianę oraz daje więcej spokoju i pewności siebie. W bezpiecznych warunkach, można przełamywać swoje trudności, przeżywać trudne emocje i dokonywać zmian.  

            W poszukiwaniu rozwiązań bazuję na umiejętnościach, zasobach, które dana osoba już posiada. Umożliwiam ich rozwijanie i poszerzanie.
            Cele i liczba spotkań zależą od problemu i państwa potrzeb. 
            Kolejne spotkania zaczynamy od podsumowania dotyczącego tego, które z rozwiązań działają, co i jak się zmienia, a następnie poszukujemy następnych lub je rozszerzamy na inne sytuacje, w celu utrwalenia zmian. 


Diagnoza funkcjonalna – indywidualna – jedno spotkanie 50 minut

Od 1 do 2 spotkań.    Rozmowa dotyczy podstawowych obszarów życia osoby zgłaszającej się. Rozmawiamy o tym, jak ktoś żyje. Co myśli o różnych sprawach, jakie emocje są dominujące, co dzieje się w poszczególnych obszarach życia, w jakim zakresie zaspokaja swoje potrzeby, co myśli o sobie i innych, jakie ma plany, kto i w jaki sposób jest ważny i co jest ważne w życiu, jak to wyglądało w przeszłości. Z czym ktoś się zmaga na co dzień. Jest to tak naprawdę zbieraniem tzw. wywiadu. Żeby coś sensownego o kimś powiedzieć trzeba dużo o tej osobie wiedzieć.  Potoczne myślenie o psychologach jest takie, że „popatrzy i wie”. Jest to mit. Aby można było opisać podstawowe mechanizmy funkcjonowania człowieka, trzeba z nim konkretnie i otwarcie porozmawiać.

Każda terapia indywidualna rozpoczyna się takim wywiadem. Możemy na tym poprzestać albo może to być początek nowej drogi, wstęp do dalszej pracy.

Terapia par/małżeństw  - w pytaniach i odpowiedziach

Jaki jest koszt wizyty w ramach terapii par/małżeństw?  Koszt wizyty - 150 zł.

Ile trwa taka wizyta?  Czas jednego spotkania - 50 minut. Z mojego doświadczenia wynika, że jest to wystarczający czas dla obu stron, aby wypracować już na pierwszym spotkaniu rozwiązania zmierzające do poprawy sytuacji.

Z jaką częstotliwośćią są zazwyczaj spotkania? Częstotliwość spotkań zależy od rozwiązań wypracowanych na pierwszym i kolejnym spotkaniu. Pierwsze dwa spotkania - tydzień po tygodniu, ale może się zdarzyć, że po dwóch tygodniach jeśli na wprowadzenie i sprawdzenie rozwiązań potrzebnych będzie więcej czasu. Późniejsze co dwa lub trzy tygodnie.

Ile zazwyczaj czasu potrzeba, aby rozwiązać problemy? Jeśli obu stronom zależy na dokonaniu zmiany i wprowadzają nowe działania w życie - od 2 spotkań (mój "rekord" jeśli chodzi o 4 małżeństwa) do 6-ciu (pozostałe małżeństwa/pary). Gorzej jeśli jedna ze stron nie ma decyzji na zmianę, wówczas dłużej i tu bywa różnie. Czasem daje się to wyłapać po trzech spotkaniach, czasem jak ktoś prowadzi działania symulujące zmianę, żeby druga osoba nie miała się do czego "przyczepić" - dłużej - do kilkunastu spotkań.

Niestety zdarzają się sytuacje, w których jedna ze stron przychodzi z podjętą decyzją o rozstaniu, ale nie ujawnia tego. Wówczas spotkań bywa więcej, bo zdarza mi się konfrontować kogoś z taką sytuacją, ale żeby to odkryć potrzeba kilku spotkań.

Zaznaczam też, że terapia par/małżeństw niezawsze prowadzi do przetrwania związku. Zdarza się, że ludzie uświadamiają sobie, albo jedna z osób, że już nie chce być w tym związku i wówczas szukamy rozwiązań na taką sytuację, np. jak się rozstać z jak najmniejszym kosztem dla dzieci.

 

Jak wygląda pierwsza wizyta i kolejne? Podczas pierwszego spotkania rozmawiamy m.in. o dotychczasowej sytuacji związku, o tym co działało i działa na jego korzyść, czego dotyczą problemy, jakie macie Państwo potrzeby/oczekiwania - co chcecie osiągnąć, czyli ustalamy Wasze cele i szukamy rozwiązań do wprowadzenia w życie. Nie skupiam się zbytnio na problemie, ponieważ pracujemy nad tym CO i JAK MA BYĆ, gdyż wówczas dopiero to czego ma nie być, może się zmniejszyć lub zniknąć.

Kolejne spotkania zaczynamy od omówienia CO DZIAŁAŁO, a co nie i szukamy kolejnych rozwiązań, aż do osiągnięcia celów.

Jeśli Państwo potrzebujecie większego zrozumienia z czego wynikają akurat takie problemy w jakich się znaleźliście, też o tym rozmawiamy - by wyjaśnić mechanizm powstawania trudności. Czasem dzięki większemu zrozumieniu mechanizmów i siebie samego oraz drugiej strony, daje to większą tolerancję            na wzajemne niedoskonałości i ułatwia zmianę.

Czy możliwa jest terapia online – wideorozmowy? Tak. Spotkań online dotyczą te same reguły, co wizyt w gabinecie.

Jak wygląda kwestia łączenia spotkań indywidualnych i wspólnych w pracy z parą/małżeństwem? Jeśli para/małżeństwo przychodzi razem, wówczas od początku pracuję z obojgiem. Jeśli jedna z osób przyjdzie na pierwszą wizytę sama, ale ta druga jest chętna do wspólnej pracy, wówczas zapraszam na kolejne spotkanie obie strony. Jeśli druga osoba chce dla "wyrównania" spotkania indywidualnego – nie ma problemu, kolejne wówczas będzie wspólne.

      Pomoc dla rodziców – jedno spotkanie 50 minut

             W zależności od sytuacji związanej z gotowością do rozmów różnych członków rodziny, pomocy w radzeniu sobie z wychowywaniem dzieci i/lub nastolatków udzielam:

-  indywidualnie któremuś z rodziców,

- obojgu rodzicom jednocześnie,

- rodzicom/rodzicowi i nastolatkowi jednocześnie.

Jak sytuacja będzie wyglądała, z kim będę rozmawiał, zależy od tego kto przyjdzie. Spotkania odbywają się co tydzień lub co dwa tygodnie. Częstotliwość jest zależna m. in. od liczby członków rodziny przychodzących po pomoc a więc i czasu potrzebnego na wysłuchanie wszystkich osób, sprawy, z którą Państwo przychodzicie, możliwości czasowych.

Słucham każdej ze stron, nazywam sytuację, która się wyłania się z wypowiedzi i proponuję rozwiązania, jeśli nie pojawią się w przebiegu spotkania.

 

 

      Diagnoza  sytuacji wychowawczej – jedno spotkanie 50 minut

Od 1 do 3 spotkań.  Rozmawiamy o tym, co dzieje się w życiu rodzinnym. O aktualnej i przeszłej sytuacji. Z czym zmagacie się Państwo na co dzień, co przeżywacie Wy i Wasze dzieci, nastolatkowie. Jakie reguły rządzą codziennością. Wszystko po to, by uzyskać odpowiedź na pytanie, co zrobić aby było lepiej?

                Bywa, że rodzice po tych kilku spotkaniach mówią, że dziękują bo wiedzą co i jak robić dalej. Ale nierzadko decydują się na dalszą pomoc wokół sposobów i umiejętności zaradzania trudnościom.