Pomoc

psychologiczna 

i

psychoterapia
 

Marek Bawolski - ZnanyLekarz.pl

Objawy, symptomy zakłóceń w funkcjonowaniu psychoemocjonalnym są przejawami problemów w różnych obszarach życia, czasem nie związanych bezpośrednio z objawem/ami.

 

Paradoks polega na tym, że objawy mimo, że są przykre i mogą przynosić wiele strat w życiu człowieka - są funkcjonalne dla konkretnej osoby. Inaczej mówiąc spełniają jakąś funkcję i dlatego występują. (np.: Związywanie się z partnerami emocjonalnie niedostępnymi z powodu lęku przed bliskością, chroni przed dużym cierpieniem w przypadku rozstania, ale pozbawia też znaczącej satysfakcji z relacji w dłuższej perspektywie czasu. Depresja jako przejaw nie radzenia sobie w życiu jest sygnałem, że sytuacja jest na tyle poważna, że trzeba udać się po pomoc by to życie zmienić i nie cierpieć. Osoba doświadczająca ataku psychotycznego zostaje hospitalizowana w celu wyleczenia).

 

Trzeba wiedzieć:

- Jaka jest funkcja objawu?

- Jaka jest struktura zachowania? (mechanizm)

- Skąd to się wzięło? (geneza)

- Czego dana osoba musi się nauczyć, by wyzbyć się objawu?

 

 

OBJAW można rozpatrywać jako:                            zakłócenie procesów fizjologicznych, np. bóle głowy, brzucha, serca po wykluczeniu przyczyn

                                                                                                                                     medycznych – jeśli objaw fizjologiczny powtarza się w określonych                                                                                                                                      sytuacjach społecznych, analiza społeczna ma podstawowe znaczenie.

 

                                         komunikat –rozpatruje się go, analizuje, w relacjach z innymi ludźmi (np. podczas nasilenia okresu konfliktów między rodzicami

                                                           młodsze dziecko zaczyna się moczyć lub być agresywne wobec innych a starsze - gorzej się uczy, wagaruje, zaczyna                                                              eksperymentować z alkoholem czy narkotykami)     

                                                                                                                                

symbol – sygnalizuje ukryte - poza świadomością - życzenia, pragnienia, np. seksualne, emocjonalne;