Pomoc

psychologiczna 

i

psychoterapia
 

Marek Bawolski - ZnanyLekarz.pl
Komu potrzebna jest pomoc psychologiczna, psychoterapia?
         
           Wszystkim, którzy we własnym przekonaniu uznają i czują, że mają problem oraz tym, którzy go nie widzą a mówią o tym inni, ponieważ przynosi straty  w relacjach z nimi.
       
Próbując rozwiązywać problemy, czasem wręcz poradzić sobie z objawami, które kogoś dręczą, ludzie chwytają się różnych rozwiązań. Niektóre są skuteczne na stałe, inne nie przynoszą ulgi na dłużej, ponieważ problem lub objaw powraca. Przeżywane wówczas emocje, stosowane schematy myślenia
i działania powodują, że nie znajduje się rozwiązań pozwalających odnieść sukces – poradzić sobie z problemami.
          W życiu szuka się także ludzi, którzy mogliby wysłuchać, zrozumieć, wesprzeć. Jednak jeśli nie mają oni specjalistycznej wiedzy, taka pomoc może być tylko chwilowa. Zwłaszcza, gdy jakieś przykre, niechciane doświadczenie się powtarza. Ponadto niektórzy niestety nie mają takich osób. Gdy więc bywa ciężko
i zaczyna się szukać pomocy psychologicznej to dobry znak. Bez niej czasem nie da się przekroczyć własnych ograniczeń a wówczas zapisywanie kart z księgi swojego życia bywa utrapieniem.
        Lepsze zrozumienie wpływu własnych doświadczeń oraz powtarzających się reakcji emocjonalnych, sposobów myślenia i zachowania związanych
z aktualną sytuacją życiową wpływa na to, jak człowiek radzi sobie z życiem.