Pomoc

psychologiczna 

i

psychoterapia
 

Marek Bawolski - ZnanyLekarz.pl

Wolność to możliwość nieudawania. 
- pomysł własny.

Jak dokonuje się zmiana?

           
 Podczas konsultacji.
            Rozmawiając o swoich problemach i różnych obszarach życia, z którymi są one związane, osoba przychodząca po pomoc dociera do większego rozumienia swojej sytuacji. Stawiane przez terapeutę pytania zwiększają także świadomość przeżywanych emocji i ich przyczyn. To co Państwo mówicie, już od pierwszego spotkania, pozwala dookreślić problem i obszar pożądanych zmian. Dla niektórych osób ta wiedza jest wystarczająca by zakończyć sytuację pomocową. Dla innych jest to początek dłuższych zmian, w których pomagam i towarzyszę.
 
            W trakcie psychoterapii.

       Podczas rozmów między klientem i terapeutą powstaje więź, która umożliwia dokonanie się zmiany. Tworzące się zaufanie pozwala na konfrontowanie się z trudnymi emocjami, nieprzyjemnymi myślami i zachowaniami, które ktoś chce zmieniać. Te trzy elementy (emocje, myśli i zachowania) kształtują na bieżąco to, jak człowiek radzi sobie z życiem.

      Wpływ na przeżywane emocje i myślenie o różnych sprawach mają dotychczasowe doświadczenia życiowe, kontekst aktualnej sytuacji oraz utrwalone przekonania i wartości, którymi się kierujemy. To wpływa na zachowania, które w problemowych sytuacjach najczęściej są schematyczne powodując, że nie można wyjść z trudnej sytuacji lub się ona powtarza.

       Na tych elementach życia się skupiam i o nich rozmawiam.


            W zależności od podejścia teoretycznego różne bywają szczegółowe techniki pracy. Zmiana dokonuje się jednak przez kilka etapów, uniwersalnych dla różnych szkół psychoterapii: 

  • zawarcie kontraktu dotyczącego celów i zasad pracy, budowanie zaufania, zbieranie informacji od osoby przychodzącej po pomoc o niej i jej życiu,

  • zrozumienie trudności, problemów co pozwala na poszukiwanie rozwiązań i rozpoczęcie drogi ku rozwojowi,

  • przeżycie, odreagowanie nieprzyjemnych, negatywnych dla kogoś emocji, które bywają hamowane, w bezpiecznych warunkach i w oparciu o swoje aktualne zasoby by móc sobie z nimi poradzić w nowy sposób, 

  • zdobywanie tzw. korektywnych doświadczeń poprzez uzyskiwanie wiedzy o swoich powtarzanych schematycznie zachowaniach w życiu i w kontaktach z ludźmi, które przynosiły dotychczas niepożądane skutki, 

  • poszerzanie repertuaru umiejętności w radzeniu sobie z rzeczywistością, 

  • zakończenie relacji terapeutycznej, pomocowej z poczuciem sukcesu lub w wyniku braku decyzji na dalszą zmianę, gdy ktoś nie chce ponosić ewentualnych kosztów tej zmiany. 

 

Przechodząc przez te etapy można zmieniać życie.