Pomoc

psychologiczna 

i

psychoterapia
 

Marek Bawolski - ZnanyLekarz.pl


Można wyróżnić m.in. dwa rodzaje diagnozy:

Diagnoza funkcjonalna:

 

Opisuje przyczyny, mechanizmy i skutki występowania określonych trudności w danym obszarze życia. Wskazuje też mocne strony i umiejętności danej osoby pomocne w radzeniu sobie z rzeczywistością. Nie „kategoryzuje” ludzi.

 

Celem diagnozy jest wyjaśnienie zakłócenia / zaburzenia w funkcjonowaniu:

-  Co uległo zaburzeniu/zakłóceniu, z czym człowiek ma problem? (opis)

-  W jaki sposób i dlaczego do tego doszło? (mechanizm)

- Jakie są właściwości danej osoby pomocne w likwidowaniu zakłóceń, poradzeniu sobie z problemem? (prognoza)

Diagnoza nozologiczna:

 

Przyporządkowuje ludzi, na podstawie objawów, do konkretnej kategorii, grupy zaburzeń (np.: depresja, nerwica itd.).  W zależności od tej kategorii dobierane jest leczenie. Taką diagnozę stawia się w  psychiatrii stosując głównie leki.

Niewiele ona mówi o konkretnym człowieku, jego historii.